તમારા આવા બદલ તમારો ખુબજ આભાર.પ્રિય મિત્રો.....
આપ સૌ મારા બ્લોગ પર અવારનવાર પધારો છો તે મારા માટે ખૂબ જ આનંદની
વાત છે. પણ ઘણા મિત્રો તેમના અભિપ્રાય આપ્યા વગર જ જતા રહે છે,
જે મને થોડું અધુરૂં લાગે છે. આપ સૌના અભિપ્રાય મારા માટે ઘણાં જ અગત્યના છે
અને તે મને કંઈક વધુ સારું કરવાની પ્રેરણા અને ઉત્સાહ આપતા રહે છે.
તો મિત્રો આપ જ્યારે-જ્યારે મારા બ્લોગની મુલાકાત લો ત્યારે
આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપતા રહો તેવી અપેક્ષા.
દરેક આર્ટીકલ વાંચીને તેને યથાશક્તિ–મતિ જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરશો
તો ખરેખર જીવન ધન્ય બની જશે.
આ૫ ૫ણ આ૫ના સ્નેહી–સંબંધી–મિત્રોને માહિતગાર કરશો,
Email:- info@kutchmadhapar.com

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
ખાસ સુચના

જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે………

બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં
લેખો જે - તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે.
જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી અમારુ


Email:- info@kutchmadhapar.com